Beste,

Wij hebben onze activiteiten, wegens omstandigheden, stopgezet.

Bedankt voor uw vertrouwen!

Hoogachtend,

Guy Broothaers